LOADING

Księgi handlowe

Księgi handlowe to inaczej księgi rachunkowe i prowadzi się je na podstawie wszystkich księgowych dowodów. Muszą w nich być ujęte chronologicznie wszystkie zdarzenia gospodarcze.
Księgi handlowe obejmują przede wszystkim obroty i salda, a także zapisy księgowe i wykazy składników pasywów i aktywów. Księgi te należy prowadzić w siedzibie danej jednostki. Wyjątkiem jest powierzenie prowadzenia ich innej jednostce. Musi ona jednak być to tego uprawniona.

Co dokładnie obejmują księgi handlowe?

Księgi handlowe obejmują przede wszystkim dziennik, w którym każdego dnia chronologicznie zapisuje się dane o wszystkich operacjach gospodarczych. Każdy zapis musi zostać ponumerowany.
Oprócz tego w ich skład wchodzą również konta księgi głównej, które zawierają salda aktywów i pasywów oraz wszystkie operacje. Często występują również konta ksiąg pomocniczych, które prowadzi się między innymi dla rozrachunków z pracownikami i kontrahentami. Konieczne jest zestawienie obrotów i sald księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz wykaz wszystkich składników aktywów i pasywów.

Kto może prowadzić księgi handlowe?

Księgi handlowe mogą być prowadzone przez doradców podatkowych, księgowych oraz biegłych rewidentów. Istotne jest jednak to, aby zajmował się tym profesjonalista, cieszący się bardzo dobrą opinią. Jest to bardzo ważne, ponieważ prowadzenie takiej księgi wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.
Taka osoba ma wgląd w finanse firmy, musi więc być godna zaufania. Poza tym, jeśli będzie ona w dobry sposób analizowała i monitorowała finanse, jest szansa, że uniknie się wielu kłopotów, a firma będzie świetnie prosperowała.

Czy warto się na to zdecydować?

Oczywiście księgi handlowe mają swoje plusy i minusy, jak zresztą wszystko. Przede wszystkim pozwalają one wybrać właściwe rozwiązania dla firmy i odpowiednio zarządzać finansami. Poza tym umożliwiają one dokładną analizę finansową i monitorowanie wszystkich przychodów i wydatków.
Niestety, prowadzenie ksiąg handlowych wiąże się z niemałymi kosztami, a oprócz tego ich prowadzenie jest dość skomplikowane i wymaga przestrzegania wielu wymagań z ustawy o rachunkowości. Każdy musi zatem sam ocenić, czy księgi handlowe mu się opłacają.

Jesteś z Bydgoszczy?

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu ksiąg handlowych?