LOADING

KSIĘGOWOŚĆ

W zakresie usług księgowych oferowanych przez nasze biuro rachunkowe proponujemy klientom ceny ryczałtowe negocjowane przed podpisaniem umowy. Zmiana cen następuje tylko w wypadku znacznego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac na zasadzie wzajemnych negocjacji. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych firm nie stosujemy żadnych dodatkowych opłat. Wynegocjowana cena kontraktu jest ceną ostateczną i klient nie musi martwić się o żadne dodatkowe koszty z naszej strony.

Księgi handlowe

nettood 350
 • Wysokość ceny zależy od wielu czynników takich jak:
 • ilość i stopień skomplikowania dokumentów,
 • potrzeby informacyjne oraz stopień zaawansowania oczekiwanych analiz i zestawień
 • dlatego też wysokość każdego kontraktu negocjujemy indywidualnie.

Księgi podatkowe

nettood 100
 • Wysokość ceny zależy od wielu czynników takich jak:
 • ilość i stopień skomplikowania dokumentów,
 • potrzeby informacyjne oraz stopień zaawansowania oczekiwanych analiz i zestawień,
 • wysokość każdego kontraktu negocjujemy indywidualnie.

W ramach podpisanej umowy oferujemy następujące usługi bez dodatkowych opłat:

 • Audyt przejmowanej dokumentacji pod kątem poprawności stosowanego obiegu dokumentów oraz wykorzystywanych narzędzi księgowych.
 • Prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (Dz.U.94.11.1186).
 • Stworzenie lub modyfikacja istniejącej w firmie Polityki Rachunkowości.
 • Prowadzenie, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego oraz podatku VAT.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT/CIT, VAT).
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS, informacja dodatkowa, cash-flow).
 • Reprezentację przed Urzędem Skarbowym.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania w oparciu o potrzeby informacyjne klienta.
 • Opracowywanie dokumentów dla banków i innych instytucji zewnętrznych.
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

W ramach podpisanej umowy oferujemy następujące usługi bez dodatkowych opłat:

 • Prowadzenie ksiąg zgodnie z: – ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, – rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, – ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Prowadzenie, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego oraz podatku VAT.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT).
 • Sporządzanie podatkowych rozliczeń rocznych.
 • Reprezentację przed Urzędem Skarbowym.
 • Opracowywanie prostych raportów.
 • Opracowywanie dokumentów dla banków i innych instytucji zewnętrznych.
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

KADRY I PŁACE

W zakresie usług kadrowo płacowych proponujemy następujące stawki za kompleksową obsługę:

Usługi płacowe

nettood 25
 • za każdego zatrudnionego.

Usługi kadrowo-płacowe

nettood 35
 • za każdego zatrudnionego.

Wynagrodzeń SODiR

nettood 25
 • obsługa systemu dofinansowania wynagrodzeń SODiR, za każdego zatrudnionego podlegającego dofinansowaniu.