LOADING

Kadry i płace

Każde duże przedsiębiorstwo posiada tak zwany dział kadr i płac, którego obowiązkiem jest między innymi tworzenie list płac, przygotowywanie dokumentacji na temat umów, a także rozliczenia podatkowe oraz pozyskiwanie nowych pracowników.
Mówiąc najogólniej – dział ten zajmuje się naliczaniem płac i obsługą kadrową, jednak niejednokrotnie mówi się, iż to właśnie on jest filarem działalności każdej dużej firmy.
Nic w tym dziwnego, bowiem bez kadry i płacy żadne przedsiębiorstwo nie mogłoby normalnie funkcjonować, toteż warto w tym celu zaufać profesjonalistom, którzy zajmują się ów obowiązkami od lat, a co najważniejsze – znają się na swojej pracy.

Specjaliści działu kadr i płac rozliczają również składki ZUS, a ponadto sprawują pieczę nad zgodnością zawieranych kontraktów z Kodeksem Pracy, bądź innymi przepisami pokrewnymi. Niektóre obowiązki – w przypadku zatrudnienia profesjonalistów – są zdejmowane z ramion pracodawców.

Należy także nadmienić, iż w przypadku kadr i płac, kadrowi posiadają niezbędną wiedzę na temat przepisów Kodeksu Pracy, dzięki czemu bez trudu są w stanie wyjaśnić sporne kwestie, a także – rozwiązać je. To właśnie kadry i płace są też odpowiedzialne za terminowe wypłacanie wynagrodzeń oraz relacje na linii firma-Urząd Skarbowy. Dodatkowo, to w obowiązku kadrowych leży sporządzanie oficjalnych sprawozdań, deklaracji oraz pism, które powinny zachować oficjalną formę.

Współpraca z działem kadr opiera się przede wszystkim na comiesięcznym dostarczaniu informacji o stanie zatrudnienia, udzielonych urlopach, premiach oraz nieobecnościach pracowników. Sama opłata za takową obsługę jest uzależniona przede wszystkim od ilości zatrudnionych osób, a także zawartej wcześniej umowy.
Cała wiedza na temat pracowników, bądź informacji o ich doświadczeniu i – najważniejsze – finansach firm leży w gestii działu kadr i płac. Jednocześnie należy podkreślić, iż wszelakie wiadomości tego typu nie są powielane oraz w żadnym wypadku nie mają do nich dostępu osoby niepowołane.

Jesteś z Bydgoszczy?

Potrzebujesz pomocy przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników?